1. Home
  2. Author Blogs

ผู้เขียน: MR.KRON

MR.KRON

ข้อสอบ1

94. การจัดเวลาเรียนและการตัดสินผลกา…

กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุดที่ 3

ย้อนกลับ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ย…

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ชุดที่ 1

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 …

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 1

ย้อนกลับ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคล…

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2

ย้อนกลับ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคล…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก