ชุดที่ 4 อนุกรมทั่วไป

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

0%
1 votes, 5 avg
48

ชุดที่ 4 อนุกรม

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 10

1. 243,  81,  27,  9,  ...

2 / 10

2. 81, 27, 9, 3, ...

3 / 10

3. 256, 64, 16, 4, ...

4 / 10

4. 625,   125,   25,   5,  ...

5 / 10

5. 2187,   729,   243,   81,   ...

6 / 10

6. 400,  200, 100, 50, ...

7 / 10

7. 1024,  256,  64,  16, ...

8 / 10

8. 128,  64,  32,  16,  ...

9 / 10

9. 8192,  2048,  512,  128, ...

10 / 10

10. 3125, 625, 125, 25, ...

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 60%

0%

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก