แนวข้อสอบครูกรณีพิเศษ 2564

  • mrensa34
  • 3/100 Students
  • -
  • 4 Lessons /1 Quizes

10.00THB 10.00THB
ซื้อคอร์สนี้

Additional Details

  • Beginner
  • 4 Weeks
  • 20 points
  • เมษายน 21, 2021 3:48 pm
Course Curriculum

กฎหมายการศึกษา

4 Lessons / 0 Quizes
ชุดที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 20 points
ชุดที่ 2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 20 points
ชุดที่ 3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 20 points
ชุดที่ 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 20 points

0 Lessons / 1 Quizes
ข้อสอบ จิตวิทยาการเรียนรู้ 20 points 30m
New
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก