พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1

เวลาที่ใช้
20 นาที
สิทธิ์เข้าใช้
ไม่จำกัด
จำนวนคำถาม
15

การจัดลำดับ

# ชื่อ ประกาศผล ทำได้ร้อยละ คะแนนที่ได้
1 tanyarat123 คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
2 ครูวุฒิ คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
3 Phenphak คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
4 วชิรา คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
5 apple apple คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
6 aof คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
7 เสริมศักดิ์ คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
8 สิทธิพร ทองแกมแก้ว คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
9 Kanyanat คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
10 กาน คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
11 siti123 คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
12 PLIANGCHEEPCHOP คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
13 Athitaya คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
14 wichada คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
15 Pattanapong คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
16 SathapornSudwilai คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
17 วัฒนา ศิริชัย คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
18 นายติณณภัทร์ นาคม คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
19 Narinthip Kajaree คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15
20 ภราดร จินา คุณสอบผ่านร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ สพฐ. 100% 15