1
visibility

Situation: At the Department Store

James: ______ Where’s the toilet?

Bob: It’s on the third floor.

  • Oop!

  • I’m sorry.

  • Excuse me.

  • Good morning.

เฉลย Excuse me.


อธิบาย

Excuse me. มีความหมายว่าขอโทษ ใช้เมื่อต้องการรบกวน ขอความช่วยเหลือ หรือขัดจังหวะ

ตัวเลือกอื่นไม่ถูกเพราะ

Oop! เป็นคําอุทาน

I’m sorry. มีความหมายว่า ขอโทษ ใช้เมื่อต้องการขอโทษในสิ่งที่ทําผิดพลาด Good morning. เป็นการทักทาย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก