1
visibility

ข้อใดถูกมากที่สุดสำหรับรูปแบบการศึกษาที่สถานศึกษา สามารถใช้ในการจัดการศึกษา

  • Formal Education

  • Non-formal Education

  • Informal Education

  • รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบก็ได้

เฉลย สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษา รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  ดังนี้

  1. การศึกษาในระบบ (Formal Education)

  2. การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)

  3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก