1
visibility

การพนัน :  หนี้สิน   ⇒   ?  :  ?

  • มด  :  น้ำตาล

  • หนัก  :  เบา 

  • หมอ  :  คนไข้

  • วิ่ง  :  เหนื่อย

เฉลย  วิ่ง : เหนื่อย


เพราะเป็นเหตุเป็นผลกัน ผลของการพนัน คือ หนี้สิน เสมือนกับผลของการวิ่ง คือ เหนื่อย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก