1
visibility

เสียใจ : ร้องไห้  ⇒   ? : ?

  • โศกเศร้า : ยิ้มรื่น

  • ยินดี : ยินร้าย

  • ร่าเริง : เบิกบาน

  • ดีใจ : หัวเราะ

เฉลย ดีใจ : หัวเราะ


เพราะเป็นคำกิริยาทั้ง 2 คู่ คําหลังเป็นผลมาจากคําแรก คู่แรกกับคู่หลังเป็นอาการตรงกันข้ามกัน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก