1
visibility

ผิว : ร้อน ⇒ ? : ?

  • หู  :  ฟัง

  • ปาก  :  กิน

  • มือ  :  จับ

  • ลิ้น  :  ขม

เฉลย ลิ้น : ขม


เพราะคําหลังเป็นผลจากการทำหน้าที่ของคําแรก เช่น ร้อน เป็นผลจากผิวได้สัมผัสเสมือนกับขมเป็นผลมา จากลิ้นได้ชิมรส

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก