1
visibility

อ้วน : ผอม ⇒ ? : ?

  • สูง  :  ต่ำ

  • เล็ก  :  ใหญ่

  • ดำ  :  ขาว

  • หนา  :  บาง

เฉลย  หนา : บาง


เพราะคนอ้วนตรงข้ามกับคนผอม เสมือนกับความหนาตรงข้ามกับความบาง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก