1
visibility

หมู่บ้าน : ตำบล ⇒ ? : ?

  • เปรี้ยว :  เค็ม

  • หลับ  :  ตื่น

  • วัน  :  สัปดาห์

  • ดู  :  โรงเรียน

ตอบ วัน : สัปดาห์


เพราะหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของตำบล เสมือนกับวันเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก