1
visibility

แมงป่อง : หาง ⇒     ?     :    ?    

  • เสือ  :  ขา

  • ปลา  :  เกล็ด

  • ปู  :  ก้าม

  • เต่า  :  กระต่าย

เฉลย  ปู  :  ก้าม


เพราะแมลงป่องมีหางเป็นเครื่องป้องกันตัว เสมือนกับปูมีก้ามไว้ป้องกันตัว

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก