1
visibility

กลางวัน : ? ⇒    ?    : มืด

  • กลางคืน  :  สีดำ  

  • สว่าง  :  สีดำ

  • กลางคืน  :  สว่าง

  • สว่าง  :  แสงแดด

เฉลย กลางคืน  :  สว่าง


เพราะคําคู่แรกตรงกันข้ามกัน (กลางวัน-กลางคืน  ดังนั้น มืด-สว่าง)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก