1
visibility

เคอรี่ :     ?      ⇒        ?     : อาหาร

  • พัสดุ  :  พ่อครัว

  • ตู้ใส่จดหมาย : เครื่องปรุง

  • จดหมาย  :  เครื่องปรุง

  • ตู้ใส่จดหมาย : พ่อครัว

เฉลย พัสดุ  :  พ่อครัว


เพราะคําหลังเป็นกรรมที่เป็นผลมาจากการทำหน้าที่ของคําแรก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก