1
visibility

สีดำ : ชั่วร้าย ⇒     ?    :     ?    

  • สกปรก  :  เปื้อน

  • สีขาว  :  สะอาด

  • สีขาว  :  บริสุทธิ์

  • ดุร้าย  :  โกรธเกรี้ยว

เฉลย สีขาว : บริสุทธิ์


เพราะเป็นคําเปรียบเทียบสีดำเปรียบเทียบกับความชั่ว เสมือนกับสีขาวเปรียบเทียบกับความดี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก