1
visibility

เครื่องบิน : ใบพัด ⇒     ?     :    ?    

  • รถยนต์  :  น้ำมัน 

  • เรือ  :  พาย

  • รถไฟ  :  ฟืน

  • เกวียน  :  วัว

เฉลย เรือ  :  พาย


เพราะเครื่องบินมีใบพัด เสมือนกับเรือมีพายจึงจะเคลื่อนที่ได้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก