1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

1. ผู้ชายได้เปรียบผู้หญิงในเรื่องนี้อยู่มาก

2. การได้รู้ได้เห็นจากการท่องเที่ยว เป็นการประเทืองสติปัญญาอย่างหนึ่ง

3. ย่อมมีโลกทัศน์แคบกว่าผู้ชาย

4. ผู้หญิงสมัยก่อนอยู่กับงานบ้านทั้งวัน

5. จึงดูเป็นว่าผู้ชายรู้อะไร ๆ มากกว่าผู้หญิงทุกเรื่อง

  • 2-1-4-3-5

  • 4-1-5-2-3

  • 2-4-5-1-3

  • 4-3-5-2-1

ตอบ 2-1-4-3-5

เฉลย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้

การได้รู้ได้เห็นจากการท่องเที่ยว เป็นการประเทืองสติปัญญาอย่างหนึ่ง

ผู้ชายได้เปรียบผู้หญิงในเรื่องนี้อยู่มาก

ผู้หญิงสมัยก่อนอยู่กับงานบ้านทั้งวัน

ย่อมมีโลกทัศน์แคบกว่าผู้ชาย

จึงดูเป็นว่าผู้ชายรู้อะไรๆ มากกว่าผู้หญิงทุกเรื่อง

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก