1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

1. ฝึกไหวพริบในการฉกฉวยโอกาสมากเท่านั้น

2. เสียเงินยังไม่รู้สึกเท่าเสียดายเวลาและสุขภาพจิต

3. รถเมล์ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ฝึกความเห็นแก่ตัว

4. คนกรุงเทพ ฯ ขณะนี้ลําบากเรื่องสัญจรไปมาอย่างยิ่ง

5. อยู่บนรถเมล์นานเทา่ใดก็ได้โอกาส

  • 3-2-5-1-4

  • 1-5-2-3-4

  • 4-2-3-5-1

  • 5-1-4-2-3

เฉลย 4-2-3-5-1

อธิบาย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้

คนกรุงเทพ ฯ ขณะนี้ลําบากเรื่องสัญจรไปมาอย่างยิ่ง

เสียเงินยังไม่รู้สึกเท่าเสียดายเวลาและสุขภาพจิต

รถเมล์ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ฝึกความเห็นแก่ตัว

อยู่บนรถเมล์นานเทา่ใดก็ได้โอกาส

ฝึกไหวพริบในการฉกฉวยโอกาสมากเท่านั้น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก