1
visibility

จตุพรกับสุเทพเข้าหุ้นกันทาํการค้าอย่างหนึ่ง จตุพรลงทุน  6,500 บาท สุเทพลงทุน 7 ส่วน เมื่อแบ่งกําไร  ปรากฏว่าจตุพรได้ 2,600 บาท สุเทพได้ 1,400 บาท จตุพรลงทุนกี่ส่วน

  • 3  ส่วน

  • 4  ส่วน

  • 7  ส่วน

  • 13  ส่วน

เฉลย  13 ส่วน

เฉลยละเอียดคลิก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก