1
visibility

ห่านมากกว่าสิงโต 1 ตัว สิงโตมากกว่านกกระจิบ 2 ตัว นกกระจิบมากกว่ากวาง 3 ตัว และกวางมากกว่าปลา ไหล 4 ตัว ถ้าทั้งหมดมี 60 ตัว จะมีขาทั้งหมดกี่ขา

  • 110  ขา

  • 129 ขา

  • 145  ขา

  • 158 ขา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก