1
visibility

ถนนสายหนึ่งนับเสาไฟฟ้า 2 ข้างถนนได้ทั้งหมด 420 ต้น และระหว่างเสาห่างกัน 10 เมตร อยากทราบว่าถนน ยาวเท่าไร

  • 2,100 เมตร

  • 2,000 เมตร

  • 2,099 เมตร

  • 2,090 เมตร

เฉลย  2,090 เมตร

เฉลยละเอียดคลิก

 

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก