1
visibility

เงื่อนไขสัญลักษณ์

A < B >  (C+D) = E

F > D < G > A

ข้อสรุปที่ 1  A > B

ข้อสรุปที่ 2  C + F < E

  • ข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ำกัน

เฉลย ข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

เฉลยละเอียดคลิก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก