1
visibility

เงื่อนไขสัญลักษณ์

2A > 3B < (D + E) = C

D = 3F ≥ G ≥ H

ข้อสรุปที่ 1  3A > D + E

ข้อสรุปที่ 2  7F > G

  • ข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ำกัน

เฉลย ข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

เฉลยละเอียดคลิก

 

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก