1

ท่านคิดว่าทำอย่างไรน่าจะส่งผลดีต่อนักเรียนมากที่สุดในขณะทำการเรียนการสอน

  • สอนไปก็ยิ้มไป

  • มีปฏิสัมพันธ์ขณะสอน

  • ใช้การบรรยายอย่างจริงจัง

  • ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดให้พอสมควร

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก