1

การช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองคือข้อใด

  • การแนะแนว

  • การแนะนำ

  • การชักจูง

  • การลงช่วยแก้ปัญหา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก