1

ระยะห่างระหว่างกระดานดำ กับ โต๊ะเรียนควรไม่น้อยกว่าเท่าใด

  • 1.5 เมตร

  • 2 เมตร

  • 2.5 เมตร

  • 3 เมตร

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก