1

ครูจัดชั้นเรียนโดยเน้นให้นักเรียนมีวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงกับการจัดบรรยากาศชั้นเรียนแบบใด

  • บรรยากาศท้าทาย

  • บรรยากาศความสำเร็จ

  • บรรยากาศควบคุม

  • บรรยากาศแบบอบอุ่น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก