1

การจัดบรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จในงานที่ทำ

  • บรรยากาศที่ท้าทาย

  • บรรยากาศที่มีความอบอุ่น

  • บรรยากาศแห่งการควบคุม

  • บรรยากาศแห่งความสำเร็จ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก