1

ขั้นตอนแรก ของกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ คือข้อใด

  • สำรวจและค้นหา

  • สร้างความสนใจ

  • ขยายความรู้

  • อธิบายและลงข้อสรุป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก