1

จุดหมายในการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน คืออะไร

  • ตัดสินผลการเรียน

  • ดูผลงานเด่นของผู้เรียน

  • ดูผลงานทั้งหมดของผู้เรียน

  • ดูพัฒนาการของผู้เรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก