1

บทบาทของครูในการเรียนแบบ Active learning คือ

  • เป็นศูนย์กลาง

  • เป็นผู้นำ

  • เป็นผู้จัดการเรียนรู้

  • เป็นผู้อำนวยความสะดวกชี้แนะ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก