1

บทบาทของครูในการเรียนแบบ Active learning คือ

  • เป็นศูนย์กลาง

  • เป็นผู้นำ

  • เป็นผู้จัดการเรียนรู้

  • เป็นผู้อำนวยความสะดวกชี้แนะ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก