1

PBL คือการเรียนรู้ตรงกับข้อใด

  • ใช้ปัญญาเป็นฐาน

  • ใช้ปัญหาเป็นฐาน

  • การเรียนรู้การเข้าใจ

  • ใช้สมองเป็นฐาน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก