1

วิธีการสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑ์ไปหาตัวอย่าง

  • การสอนแบบนิรนัย

  • การสอนแบบอุปนัย

  • การสอนแบบ PBL

  • การสอนแบบ BBL

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก