1

ในการเลือกสื่อผู้สอนจะต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก

  • ตั้งวัตถุประสงค์ในการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้ชัดเจน

  • ศึกษาเนื้อหาที่จะสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

  • กำหนดเทคนิคหรือวิธีที่จะสอน

  • กำหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก