1

ในการเลือกสื่อผู้สอนจะต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก

  • ตั้งวัตถุประสงค์ในการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้ชัดเจน

  • ศึกษาเนื้อหาที่จะสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

  • กำหนดเทคนิคหรือวิธีที่จะสอน

  • กำหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก