1

สิ่งใดเป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนนั้น เข้าถึงความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมมากที่สุดในห้องเรียน

  • เครือข่ายการเรียนรู้

  • หนังสือเรียนพื้นฐานแบบ BBL

  • สื่อการเรียนรู้

  • พิพิธภัณฑ์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก