1

สื่อชนิดใดมีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้เรียนน้อยกว่าข้ออื่น

  • youtube

  • โทรทัศน์

  • CAI

  • EBOOK

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก