1

การเลือกสื่อการสอนควรเลือกอย่างไร

  • สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

  • ตามความพร้อมของสถานที่

  • ตามความต้องการของชุมชน

  • จัดหาได้ง่ายตามท้องถิ่น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก