1

อุปกรณ์ทางการศึกษาคือข้อใด

  • กระดาษ พู่กัน

  • ชอล์ก สี

  • โปสเตอร์ แผนที่

  • กระดานชอล์ก วิทยุเครื่องอัดเสียง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก