1

รูปภาพ  แผนภูมิ กราฟ จัดเป็นสื่อประเภทใด

  • วัสดุ (Materials)

  • เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware)

  • เทคนิคหรือวิธีการ (Techinques or Methods)

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก