1

ประสบการณ์จากการทดลองให้เห็นการทำงานของปอดคนที่สูบบุหรี่ควรใช้สื่อใด

  • สาธิต

  • ภาพนิ่ง

  • ภาพยนต์

  • ประสบการณ์รอง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก