1

ครูทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนตรงกับทฤษฎีของใคร

  • สกินเนอร์

  • แบนดูรา

  • พาฟลอฟ

  • โคเลอร์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก