1

การสอนแบบคละชั้นเหมาะกับโรงเรียนขนาดใดมากที่สุด

  • ขนาดเล็ก

  • ขนาดกลาง

  • ขนาดใหญ่

  • ขยายโอกาส

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก