1

การสอนแบบคละชั้นเหมาะกับโรงเรียนขนาดใดมากที่สุด

  • ขนาดเล็ก

  • ขนาดกลาง

  • ขนาดใหญ่

  • ขยายโอกาส

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก