1

การจัดการเรียนรู้ด้วย CIPPA Model  P ตัวแรกหมายถึงข้อใด

  • การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  • การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

  • การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

  • การแสวงหาความรู้

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก