1

การจัดการเรียนรู้ด้วย CIPPA Model  P ตัวแรกหมายถึงข้อใด

  • การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  • การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

  • การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

  • การแสวงหาความรู้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก