1

การคิดเชิงสร้างสรรค์ นอกกรอบความคิด ตรงกับข้อใด

  • Lateral thinking

  • Logical thinking

  • Convergent thinking

  • Critical thinking

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก