1

การคิดเชิงสร้างสรรค์ นอกกรอบความคิด ตรงกับข้อใด

  • Lateral thinking

  • Logical thinking

  • Convergent thinking

  • Critical thinking

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก