1

ใครมีบทบาทสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • ครู

  • นักเรียน

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ครูและนักเรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก