1

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนต้อง คำนึกถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก

  • ความถนัดของผู้เรียน

  • ความพร้อมของผู้เรียน

  • ความต้องการของผู้เรียน

  • ความต้องการของชุมชน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก