1

ข้อใดกล่างถึงหลักการสอนไม่ถูกต้อง

  • สอนจากง่ายไปยาก     

  • สอนจากทฤษฎีไปหาตัวอย่าง

  • สอนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว

  • สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก