1

ข้อใดกล่างถึงหลักการสอนไม่ถูกต้อง

  • สอนจากง่ายไปยาก     

  • สอนจากทฤษฎีไปหาตัวอย่าง

  • สอนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว

  • สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก