1

การสอนแบบใดที่ครูต้องใช้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมอง เพื่อทำการออกแบบการเรียนการสอนมากที่สุด

  • Backward Design        

  • BBL

  • PBL    

  • CIPPA MODEL

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก