1

ท่านคิดว่าใครมีบทบาทสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อพัฒนาที่แท้จริงมากที่สุด

  • นักเรียน

  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • ครูผู้สอน

  • ศึกษาธิการจังหวัด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก