1

ท่านคิดว่าใครมีบทบาทสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อพัฒนาที่แท้จริงมากที่สุด

  • นักเรียน

  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • ครูผู้สอน

  • ศึกษาธิการจังหวัด

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก