1

เด็กหญิง ก. สอบวิชาโดยการเล่าประวัติศาสตร์ผ่าน จัดว่าเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ใด

  • จิตพิสัย

  • พุทธิพิสัย

  • ทักษะพิสัย

  • ไม่มีข้อถูก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก