1

เด็กหญิง ก. สอบวิชาโดยการเล่าประวัติศาสตร์ผ่าน จัดว่าเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ใด

  • จิตพิสัย

  • พุทธิพิสัย

  • ทักษะพิสัย

  • ไม่มีข้อถูก

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก